Pazarlama ve Satış birimleri şirketlerin başarısını belirleyen en önemli unsurların başında gelir. Bu birimlerdeki başarı şirketin büyümesini ve sürdürülebilir olmasını sağlar. Ülkemiz de Pazarlama dendiğinde anlaşılan genellikle Satıştır. Yani bir şirketin yürüttüğü satış faaliyetleri aynı zamanda pazarlama faaliyetleri olarak da anlaşılmaktadır. Ancak çok net belirtmeliyiz ki “Pazarlama farklı, Satış farklı” kavramlardır.Üretilen bir ürün ya da sunulan bir hizmetin doğru pazarlaması ve tanıtımı yapılmadan, hedef müşteri kitlesine ulaşması imkansızdır. Firmanız piyasadaki en üst kalite hizmet veya ürünleri sunsanız bile, eğer bir pazarlama stratejiniz, buna uygun personeliniz yoksa bu hizmet ve ürünlerden yeterli satış hacmi yakalamanız mümkün olmaz ve bu da firmanızın zaman ve para kaybı yaşamasına neden olur. Alternatif maliyetlerini çok yükselir.

Güçlü yönetim ve danışman kadrosuyla AconPlus, pazarlama performansınızı sürekli geliştirmenizi, bunun için de mevcut pazarlama yeteneğinizi çok iyi sorgulayarak, yeterli ve yetkin kadro kurabilmenizi, hedef kitleniz, marka konumlandırmanızı, müşterilerinizin ürün beklentisini, ambalajlarınızın cazibesine kadar en ince ayrıntısına kadar inceler. Yapılan mevcut durum analizi ile eksiklikler, riskler ve geliştirilmesi gereken yönler tespit edilerek şirketiniz, sektörünüz, rakipleriniz ve müşterinizin göz önüne alınarak en uygun sistem kurgulanır, rekabet stratejiniz belirlenir ve uygun personel ile bir araya getirilerek Başarıyı artık tesadüflere bırakmayız.

Firmada kullanılan ERP yazılımları ve üretim yönetiminin başından sonuna incelenmesi. Müşteri siparişinden, müşteriye sevkiyata kadar olan tüm operasyonel süreçlerin (satın alma , planlama, üretim, kalite, sevkiyat) gözden geçirilmesini kapsar. Bu noktalarda görülen aksaklıklar raporlanır.

Şirket hedefleri ve rakiplerin sektördeki durumları göz önüne alınarak, firma için bir operasyonel strateji oluşturulur. Bu strateji kapsamında yapılacak çalışmalar belirlenir. Tüm ilgili birimler için belirlenen kurallar ve yöntemlerin işlerliği, AconPlus tarafından takip edilerek raporlanır. Gerektiği zaman gerekli yerlerde yönlendirmeler yapılarak sistemin kendi kendine işler hale gelmesi için gereken kilit noktalar belirlenir.

Analiz ve Strateji sonrasında ortaya çıkan aksiyon planlarının uygulanması, AconPlus tarafından takip edilip, yapılan çalışmalara uyum raporlanır. Süreçte ortaya çıkabilecek geliştirme fırsatları ise değerlendirilerek, stratejik olarak revize gerçekleştirilir.

Tüm bu çalışmaların sonucunda, istenen değerlere ulaşılması ile beraber, geçen zamanla beraber ortaya çıkan tüm fırsatlar değerlendirilerek, mükemmelliğe ulaşana kadar tüm süreçler tekrar revize edilir.

Hemen Ara!

Hemen Başlayalım

Hizmetimizden faydalanmak için bizimle iletişim kurun...
Hemen Ara!