Aşağıdaki durumlarda şirket sahibi olarak ne düşünürdünüz?

Yukarıdaki örnekler ise;

 • İç Kontrol

 • Risk Yönetimi

 • Faaliyet Denetimi

 • Uygunluk Denetimi

 • Süreç Denetimi

 • Mali Tablo Denetimi

 • Hata, Hile, Usulsüzlük Denetimi

 • Bilgi Teknolojileri Denetimi

 • Şirketlerin faaliyetlerinin dış mevzuat ve şirket yönetiminin kararlarına uygun olarak yönetilmesinde,

 • Varlıkların korunmasında,

 • Hata ve suistimallerin tespit edilmesinde,

 • Muhasebe kayıtlarının ve mali tabloların gerçeğe uygun hazırlanmasında

 • Bilgi yönetiminin ve bilgi güvenliğinin sağlanmasında

 • Faaliyetlerin geliştirilmesinde

etkin bir rolü bağımsızlık ve objektiflik kriterleri çerçevesinde üstlenir.

?

AconPlus‘ın iç kontrol ve iç denetime ilişkin hizmetlerinden bazıları;

 • Detaylı süreç analizleri,

 • Kontrol ortamının belirlenmesi, kontrol kataloglarının hazırlanması

 • İç Denetçi / İç kontrolör seçimi

 • İç Denetim / iç kontrol birimlerinin kurulması, yapılandırılması, faaliyetlerinin gözden geçirilmesi,

 • İnceleme – soruşturmanın yapılmasında ilgili birimin yönlendirilmesi ya da bizzat yapılması,

 • İç denetim, iç kontrol, risk yönetim, inceleme – soruşturma eğitimlerinin verilmesi,

Hemen Ara!

Hemen Başlayalım

Size destek olabilmemiz için bizimle iletişime geçin...
Hemen Ara!