İş dünyasına yön verenler merhaba;

Her 18 saniyede yeni bir bilgi üreten bir dünyada, uluslararası rekabetin her geçen gün giderek sertleştiğine tanıklık etmekteyiz. İş hayatında var olabilmek için değişim hızına ayak uydurabilmek gerekiyor. Değişim hızına da ayak uydurabilmenin bu kadar zor ve gereklilik olduğu bir zaman da yaşıyoruz.

Böyle bir zamanda iş dünyası insanları olarak yönetim danışmanlarına her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Bilen ve kendini güncel tutabilen yönetim danışmanları olarak hizmet vermiş olduğumuz müşterilerimizin, zamanın gereklerine ayak uydurabilmeleri sürecinde artı değerler üretmeliyiz. Üretilecek artı değerler ve bu değerlerin finansal sonuçlara dönüşmesi bunu yanında etkin iş sonuçlarına dönüşmesi gerekmektedir. Etkin iş sonuçları içinde tek yönlü bir bakış açısı yerine; farklı disiplinlerden oluşan, makro bilgi ve deneyimlere sahip olan yönetim danışmanları ile firmaların risk ve fırsatlarının analiz edilebilmesi ciddi önem arz etmektedir.

Bireysel olarak yönetim danışmanlığı hizmeti veren yönetim danışmanların yapmış oldukları mevcut durum analizleri ile şirketler için oluşturdukları yol haritaları etkin olamamaktadır. Bu riskin ortadan kaldırılabilmesi için makro bilgiye sahip, dünyayı ve sektörel gelişmeleri okuyabilen ve firma ile etkileşimini tanımlayabilen bir modele ihtiyaç duyulmaktaydı. Bu ihtiyaç referansı ile de AconPlus,  etkin bir mevcut durum analizi referansı ile hazırlanmış bir yol haritası sunabilmek için 6 farklı disiplindeki teknik uzman kadroları ile firmaların risk ve fırsatlarını tanımlamaktadır. Buradan elde etmiş olduğu veriler ışında da kıdemli Uzmanlardan oluşan ekibi ile Yol Haritasını oluşturmakta ve proje yönetim ekibi ile de bu yol haritasını uygulamaktadır.  Bu model AconPlus kâr odaklı yeninden yapılanma modeli” dir. Bu model ile kurumsal sürdürülebilirlik risklerini ortadan kaldırabilmeyi amaçlamaktadır.

Firmalarımızın çınar ömürlü birer işletmeye dönüşebilmesi adına tüm yönetim danışmanlığı süreçlerimizi dijital ortama taşımış bulunmaktayız. AconPlus olarak teknolojinin yıkıcı etkisini çok net izleyebildiğimiz bu dönem içerisinde işveren ve yönetim kadrolarını operasyonların içinden çıkarabilmek ve işverenleri stratejik karar alma süreçlerine yönlendirmek gerekmektedir. AconPlus olarak bu ihtiyaca cevap verebilmek için de yönetim karar destek sistemlerine erişilebilirliği,  hazırlamış olduğumuz yazılımları ile sağlamaktayız.

Gücünü etkinliğinden alan bir organizasyon olarak AconPlus, bu ülkenin değerlerini hep daha yukarıya taşımaya devam edecektir.

 

‘Yerel Değerlerle Küresel Liderliğe