Etkin bir Yönetim Kurulu’nun, şirketin denetim mekanizmalarını oluşturmak ve gözlemlemek, şirket stratejilerinin oluşmasına öncülük etmek, risklerin erken belirlenmesini sağlayıp onları yönetmek gibi önemli sorumlulukları vardır.

Özellikle yeni Türk Ticaret Kanunu’nun getirdiği yeniliklerle şirketler; daha etkin, daha donanımlı, daha tedbirli ve daha profesyonel üyelerin de dâhil olduğu Yönetim Kurulları oluşturma ihtiyacı gün geçtikçe daha da zorunlu hale gelmiştir. Zorunluluklara tabi olmayan şirketler bile, Kurumsal Yönetim ihtiyaçları nedeniyle, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ’ne yer verme ihtiyacı hissetmektedirler.

Yeni kanunun getirdiği zorunluluklar ve cezai yükümlülükler, şirket hissedarlarını, yönetim kurullarını seçerken daha donanımlı, daha kaliteli ve tedbirli yöneticiler seçilmesine; risklerini yöneten, denetim mekanizmalarını koyan, stratejik eğilimleri belirleyen, gözetim rolünü etkin şekilde yapan bir yönetim kurulu kurmak zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Bununla birlikte firmalar, faaliyetlerini kurumsal sürdürülebilirlik ilkeleri açısından, uluslararası standartlarda sürdürebilme, şeffaflık, eşitlik ve adalet, hesap verebilirlik ve sorumluluk vb. konularında daha etkin bir yönetim anlayışına sahip olmaktadırlar.

AconPlus, yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında, Şirketlerin ‘Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi’ gerekliliğini kanuna bağlandığı bu süreçte, şirketinize sağlayacağı en yüksek faydayı, Dünya’daki makro bilgiyi firmanıza indirgeyebilen, stratejik bakış açısı ile yönetim kurulu üyeleriyle geleceğe yön veren Kıdemli uzmanlarımız bu hizmeti vermektedir. Şirketinizi artık yarınlara güvenle bakan ve sağlam bir yönetim kadrosu ile Risklere karşı çok daha dayanıklı bir güce kavuşmaktadır.

Hemen Ara!

Hemen Başlayalım

Hizmetlerimizden faydalanmak için bizimle iletişim kurun...
Hemen Ara!
BAŞARI

AconPlus Kıdemli Uzmanları ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ;

  • Görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapar

  • Şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını korur

  • Menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verir

  • Şirketin stratejik yönetimi açısından karar verir

  • Sürdürülebilir büyümeyi amaç gözetir