?

İNOVASYON

OECD nin Oslo Kılavuzunda inovasyonun tanımı şöyle yapılmaktadır. “İnovasyon (Yenileşim), yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş, ürün (mal ya da hizmet), veya sürecin; yeni bir pazarlama yönteminin, ya da iş uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır.” Yani inovasyon yalnızca yeni bir ürün geliştirme alanında değil, bir hizmet, süreç, pazarlama yöntemi, üretim yöntemi gibi alanlarda da yapılabilir. Yenileşimin bu noktada ticari bir fayda getirmesi de önemli bir kriterdir.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na göre Ar-Ge; kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır.

?

AR-GE

Ülkemizin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi adına, inovasyon yetenekleri ve teknoloji cirosunda ki payının artırılması, bu konuda istihdamın artırılarak kaliteli ve kalifiye işgücünün geliştirilmesi arzusu, Ar-Ge ve Tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi konusunda önemli yasal düzenlemelerin yapılmasıyla uygulamaya konmuştur.

Girişimcileri ve çalışanlarını teşvik etmeyi hedefleyen bu düzenlemelerin en çekici tarafı, barındırdığı teşvik ve desteklerdir.

Ar-Ge ve Tasarım destekleri, kimi zaman işletmeye fon girişi, kimi zaman ise işletmeden fon çıkışının azaltılması uygulamalarıyla şekillenmiştir. Ülkemizde sürekli bir şekilde gelişen ve ülke sisteminin temel taşları için yapılanmayı hedefleyen (fikirden üretime ve satışa kadar) en yoğun teşvik kanalı Ar-Ge / Tasarım teşvik ve destekleridir.

AconPlus olarak, Ar-Ge kapsamında, tasarım faaliyeti olan kişi veya şirketlere tanınan, vergisel avantajlar ve teşvikler konusunda farkındalık yaratmaktayız.

Öncelikle;

  • Ar-Ge Merkezi mi Kurmalıyım

  • Tasarım Merkezi mi olmalıyım

  • Teknopark Benim İçin Daha Mı Uygun

  • Hangi Projelerimi Nerede Yapmalıyım

  • Faydalanabileceğim Fon Programları Nelerdir.

  • Teknoyatırım Programı

  • Yatırım Teşvik Belgesi

  • Üretime Yönelik Hangi Desteklerden Yararlanabilirim

AconPlus uzman ve deneyimli sayesinde tüm bu soruların cevaplarının teknik ve mali açıdan değerlendirilerek stratejik yol haritanızın belirlenerek, en etkin çözüm önerilerini sunmaktayız.

Şimdi sizde teknolojiye ve şirketinize yani geleceğinize nasıl yatırım yapabileceğinizi öğrenin…

Eğer ülke olarak ekonomik cari açığın kapanmasını, bireysel GSMH payının artmasını, güzel bir ülke ve ekonomik refah istiyorsak; katma değerli üretimler yapmaktan başka çaremiz yok. Bunun için de Ar-Ge ve Tasarım faaliyetlerini ve bu yöndeki destekleri yakından takip etmek çok kritiktir. Her geçen gün bu konunun gerekliliği, önemi ve etkileri giderek genişlemektedir.

Ülkemizin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, inovasyon yeteneklerinin ve teknoloji pastasından payının artırılması, bu konuda istihdamın artırılarak kaliteli işgücünün geliştirilmesi arzusu, Ar-Ge ve Tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi konusunda önemli yasal düzenlemelerin yapılmasıyla uygulamaya konmuştur.

Girişimcileri ve çalışanlarını teşvik etmeyi hedefleyen bu düzenlemelerin en çekici tarafı, barındırdığı teşvik ve desteklerdir.

Ar-Ge ve Tasarım destekleri, kimi zaman işletmeye fon girişi, kimi zaman ise işletmeden fon çıkışının azaltılması uygulamalarıyla şekillenmiştir. Ülkemizde sürekli bir şekilde gelişen ve ülke sisteminin temel taşları için yapılanmayı hedefleyen (fikirden üretime ve satışa kadar) en yoğun teşvik kanalı Ar-Ge / Tasarım teşvik ve destekleridir.

AconPlus olarak, Ar-Ge kapsamında, tasarım faaliyeti olan kişi veya şirketlere tanınan, vergisel avantajlar ve teşvikler konusunda farkındalık yaratmaktayız.

Hemen Ara!

Hemen Başlayalım

Size destek olabilmemiz için bizimle iletişime geçin...
Hemen Ara!